tidak memamerkan amal baik kepada orang lain merupakan ciri perilaku